Wet op de kansspelen coinpusher grijpkraan

De coin pusher machines en grijpkranen welke door made for arcade worden aangeboden conformeren aan artikel 30A lid 1 en 2 van de wet op de kansspelen en/of bijlage 1 bij de speelautomatenregeling 2000. Hiertoe zijn speciale voorzieningen getroffen in de automaten.

Artikel 30a

  • 1Deze Titel is niet van toepassing op behendigheidsautomaten die zonder middellijke of onmiddellijke betaling of inworp door de speler of een derde in werking kunnen worden gesteld en waarvan het spelresultaat niet kan leiden tot de onmiddellijke uitkering van prijzen of premies.
  • 2Deze Titel is niet van toepassing op bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen typen van speelautomaten die worden gebruikt of bestemd zijn om te worden gebruikt ter gelegenheid van kermissen, en die zodanig zijn ingericht, dat het bespelen ervan niet kan leiden tot de uitkering van geldprijzen, of tot de onmiddellijke uitkering van premies, waardebonnen of penningen, die een waarde vertegenwoordigen van meer dan het veertigvoud van de inzet per spel.

Bijlage I. bij de Speelautomatenregeling 2000

Bijlage I. Typen speelautomaten, bestemd om op kermissen te worden gebruikt, als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen

a. Naam: grijpkranen en hiervan afgeleide varianten

Omschrijving: In een bak bevinden zich een aantal voorwerpen. Na inworp kan de speler een in de lengte- en in de breedterichting beweegbare grijpinstallatie in beweging brengen, die zich boven de bak bevindt. De speler moet trachten door goede positionering van de installatie met de grijper een voorwerp uit de bak te lichten. Dit voorwerp is dan gewonnen.

Varianten op de grijpkraan:

De voorwerpen bewegen zich in een carrousel. Een speler kan een voorwerp winnen door het op het juiste tijdstip indrukken van een knop, waarmee het voorwerp wordt ‘losgemaakt’.

De voorwerpen bevinden zich op een roterende schijf of bevinden zich op een verticaal vlak en kunnen met een door een speler in beweging gezette (mechanische) arm of een ander daarvan afgeleid mechaniek gewonnen worden.

b. Naam: schuifspel, pusher en hiervan afgeleide varianten

Omschrijving: In een kast bevindt zich een vlakke plaat, die is bedekt met speelpenningen. Een zijde van de plaat wordt begrensd door een opening die in verbinding staat met een retourbak (bak waar de speler speelpenningen en gewonnen prijzen uit kan halen), terwijl zich aan de tegenoverliggende zijde van de opening een schuif bevindt, die zich als een bulldozer over een deel van de plaat heen en weer beweegt in de richting van de opening. Via een of meer inworpgleuven, kunnen penningen op de plaat geworpen worden. Opzet van het spel is het verkrijgen van penningen in de retourbak door het inwerpen van penningen in een inworpgleuf. Prijzen worden verkregen door tussen de penningen op de plaat prijzen dan wel hardplastic waardebonnen te leggen, welke samen met de penningen in de retourbak kunnen vallen. Bij sommige typen is in de plaat zelf of in de opening aan het eind van de plat een vergaarbakje opgenomen